Giảm 14%
220,000  190,000 
Giảm 20%
250,000  200,000 
180,000 
260,000 790,000 
1,490,000 1,790,000 
20,000 35,000 

Phụ kiện Raspberry Pi

Vỏ case chính hãng Raspberry Pi

140,000 
Giảm 7%
1,600,000  1,490,000 
Giảm 7%
700,000  650,000 
Giảm 14%
350,000  300,000 
Giảm 21%
1,400,000  1,100,000 
Giảm 38%
130,000  80,000 
Giảm 11%
Hết hàng

Phụ kiện Raspberry Pi

Đầu chuyển HDMI – VGA Lenovo

180,000  160,000 
Giảm 7%
700,000  650,000 
Giảm 14%
220,000  190,000 
Giảm 21%

Màn hình Raspberry Pi

Raspberry Pi CPUInfo Screen

140,000  110,000 
Giảm 19%
Hết hàng
160,000  130,000 
Giảm 20%
250,000  200,000 

MẠCH RASPBERRY PIXem tất cả

1,490,000 1,790,000 
Giảm 7%
700,000  650,000 

Phụ kiện Raspberry Pi

Bo mạch mở rộng Sense HAT

910,000 
Giảm 4%
Hết hàng
1,825,000  1,760,000 
Giảm 6%
Hết hàng
1,560,000  1,460,000 
Giảm 3%
Hết hàng
1,120,000  1,090,000 

Phụ kiện Raspberry piXem tất cả

Giảm 14%
220,000  190,000 
260,000 790,000 

Phụ kiện Pi 4

Vỏ mica Raspberry Pi 4

110,000 160,000 
160,000 
50,000 

Tin mới