Cáp MicroHDMI – HDMI chính hãng cho Raspberry Pi 4

200,000 

Cáp MicroHDMI – HDMI chính hãng cho Raspberry Pi 4

200,000