Vỏ mica Raspberry Pi 4

110,000 160,000 

  • Mặc định sản phẩm chưa kèm quạt (có thể mua thêm)
  • Sản phẩm chỉ sử dụng cho Raspberry Pi 4
  • Có màu đen hoặc trong suốt
  • Lựa chọn màu sắc và quạt tản nhiệt dưới đây để biết giá tương ứng
Xóa
Vỏ mica Raspberry Pi 4